top of page

SÒL URBÀ A ARTÉS 1.000.000€

Al centre d'Artés

 

REF. OI202168Z


Terreny urbà ideal promotors o supermercats. Conjunt de 3 parcel·les urbanes de superfície total sumada en conjunt de 3.385,09m2, i amb una edificabilitat en conjunt de 11.480,59 m2 al centre d'Artés. S'entrega amb les obres d'urbanització dels carrers confrontants totalment acabats a excepció dels carrers Tarragona que confronta amb les parcel·les. Llicència de parcel·lació unitària aprovada per l'ajuntament D'acord amb les Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades definitivament el 25 de març de 1987 i publicades el 3 de febrer de 1988, correspon una classificació de sol urbà, i qualificat en zona d'edificació segons alineació de vial, subzona d'edificació entre mitgeres , clau 2a. Façana mínima 8 metres, profunditat màx.: 12 metres, PB 3, alçada màxima 13 metres Usos: RESIDENCIAL – COMERCIAL Possibilitat de comprar les 3 parcel·les per separat No dubteu a demanar més informació específica al respecte.


Mobles, impostos i despeses de gestió no incloses.

 Commentaires


Entradas recientes
Síguenos
bottom of page